چگونه مدیریت آموزشگاه و مدرسه خود را بهبود ببخشیم؟

چگونه مدیریت آموزشگاه و مدرسه خود را بهبود ببخشیم؟

چگونه آموزشگاه خود را مدیریت کنیم؟
مدیریت آموزشگاه زبان

با این که موضوع مدیریت از اولین روزهای تمدن انسانی با او همراه بوده است ، اما در پنجاه سال اخیر به دلیل تاسیس سازمانهای جدید ، پیچیده و متراکم از تکنولوژی و برخوردار از انسانهای پر نیاز ، مورد توجه قرار گرفته است

تعریف و منظور از مدیریت چیست؟چند تعریف از مدیریت از زبان بزرگان این زمینه:

استونر ( Stoner ) می گوید ، مدیریت فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوششهای اعضای مدرسه و استفاده از تمام منابع مدرسه برای دستیابی به اهداف معین مدرسه است .

مدریت بنا بر تعریف کیمبل وایلز ، عبارت است از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی و هر عملی که بتواند امر آموزش و یادگیری را یک قدم پیش تر ببرد .

مدیریت : هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران ( فالت ، 1924 )

اما تعریف کامل آن این است که با رشد و پیشرفت جامعه ، سازمان هایی به وجود آمده است که افراد هر سازمان برای دست یافتن به هدف های آن فعالیت می کنند و می دانیم تامین هدف های یک سازمان بدون طرح وتنظیم برنامه های دقیق، ایجاد تشکیلات منظم و هماهنگ ورهبری وکنترل فعالیت های دسته جمعی افراد امکان پذیر نیست به همین منظور می توان مدیریت چگونه مدبریت مدرسه خود را بهبود ببخشیم را علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن رهبری وکنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور تامین هدف یا هدف های مشترک خاصی تعریف نمود وسرعت ، قدرت عمل و افزایش فرآورده های انسانی و صنعتی مستلزم به نیروی هماهنگ کننده متفکر و وارسته ای به نام مدیر دارد تا بتواند با برنامه ریزی درست بین همه اجزاء ، امکانات هماهنگی به وجود آورد.

حال در زمینه مدیریت آموزشی بدین عبارت است از زمینه سازی و فراهم کردن وسایل با هدف بروز و به کارگیری استعدادهای دانش آموزان ، تحکیم بخشیدن به روابط انسانی گروهی و بکار گیری روش و تعیین خط مشی اصولی در کلیه کارها به منظور بارور ساختن هدفهای تربیتی.

تفاوتهای مدیریت و رهبری آموزشی

معمولا دو اصطلاح مدیریت و رهبری را مترادف استفاده می کنند . در چارچوب مورد بحث میان رهبری و مدیریت می توان فرق قائل شد . این گونه به نظر می رسد که مدیریت با بعد هنجاری و رهبری با بعد شخصی ، پیوستگی دارد .

مدیریت به معنی اداره کردن واحدهای به نسبت کوچک است که اصطلاحاً مدرسه و آموزشگاه خوانده می شود . مدیران افرادی هستند که به انجام وظایف قانونی خود تاکید دارند .

رهبری یعنی هدایت و راه بردن و نشان دادن راه به انسانها . تکیه رهبری بر انسانها است . رهبری مصلحت گراست و تصمیمها و رفتار رهبری بر پایه ضرورتهای زمانی و اقتضایات محیطی است . جهت و جریان قدرت در رهبری از پایین به بالاست و تا زمانی که پیروان با میل و اراده خود فردی را قبول داشته باشند ، رهبری او با پا برجاست . رهبری امری کیفی است که از نظر تحقق به کمیت وابسته نیست . خداوند درآیه ای از قرآن کریم می فرماید لکل قوم هاد مفهوم آیه این است که هر گروه و قومی چه بزرگ و کوچک نیازمند هدایت کننده و رهبر می باشد .

وظایف مدیر آموزشی

 • برنامه ریزی : بدین عبارت است از تعیین اهداف وتدارک امورو فعالیتها ، امکانات ووسایل برای تحقق هدف ها لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگی ، ماهانه وسالانه از وظایف مهم یک مدیر موفق آموزشی است.
 • سازماندهی : به عبارتی دیگرسازماندهی یعنی جریان نظم وترتیب دادن به کار وفعالیت ، تقسیم و تکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهای معینی می باشد . مدیر آموزشی بدین منظور باید هماهنگی های لازم را بین افراد و واحدهای مختلف به وجود آورد .
 • رهبری: معنای رهبری در مدیریت این است که ، فراگرد اثر گذاری ونفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایفشان میباشد .لذا یک مدیر مدرسه یا آموزشگاه باید یک رهبر آموزشی باشد چرا که رهبر آموزشی با برقراری   ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار و فعالیت را در آن ها به وجودمی آورد وهمواره مشکلات وکشمکش های آنها را حل می نماید .
 • نظارت و ارزیابی روش ها : نظارت و کنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی است برای آن که معلوم شود آیا هدفهای سازمان تحقق پیدا کرده یا نه . یک مدیر خوب ابتدا ملاکها   وروشهای سنجش عملکرد را تعیین می کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گیری می کند ودر ادامه نتایج حاصله را مقایسه ودر پایان برای تصحیح عملکرد ها اقدام می نماید
 • برنامه آموزشی و تدریس: مهمترین وظیفه مدیران یک مدزسه یا آموزشگاه هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را باروشن بینی اجرا نمایند و هدف های خود را بصورت قابل فهم وعملی طرح نمایند می توانند بازده آموزشی مدارس را بهبود بخشند لذا تعریف دقیق هدفهای کلی نظام آموزشی بصورت  معنی دار ، تقسیم هدفهای کلی به هدف های فرعی ، تبدلی هدف ها به هدف های عملی در کلاس به کمک معلمان ، بالا بردن روحیه کارکنان و… می تواند تغییرات چشمگیری را در بازده کار معلمان و دانش آموزان ایجاد کند علاوه براین مدیر آموزشی می بایست با ارزشیابی مستمر تدریس وفعالیت های آموزشی مدرسه میزان اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان  تحقق هدف های آموزشی را مشخص ودر زمان های معینی از تغییر و تجدید نظر در برنامه آموزشی مدرسه استفاده کند .
 • امورمنابع مالی واداری : ارائه خدمات آموزشی وفعالیتهای مدرسه منوط   به اداره موثر امور وتامین منابع مالی وبودجه است بنابراین اداره موثر امور گوناگون مدرسه ، ثبت نام ، تقسیم کار باتوجه به شرح وظایف کارکنان   ابلاغ آیین نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعمل ها ، نظارت بردفاتر و مدارک مدرسه ونگهداری از آنها ، تامین منابع مالی مدرسه چه از طریق دولتی یا مردمی نیز از وظایف مدیران به شمار می رود .
 • آموزش و آماده سازی نیروی انسانی: مدیران باید مسایل و مشکلات معلمان و نیازهای دانش آموزان را درنظر داشته و آموزشهای علمی و کابردی را بصورت کارگاهی برگزار کنند تا بیشترین فایده را برای معلمان در بر داشته باشد.
 • انگیزش: انگیزه، حالت یا وضعی روانی است که رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می دهد، فعال می سازد و هدایت می کند.
 • هر مدیر آموزشی باید روحیه و حالات روانی دانش آموزان و معلمان خود را مورد توجه قرار دهد. چنانچه علایمی از بی اعتمادی، ترس، نا امیدی، عدم احساس نشاط و وجود تنفر در محیط آموزشی مشاهده شود، به معنی نبودن بهداشت روانی و نبودن روابط انسانی مطلوب در واحد آموزشی است و باید در افراد احساس ارزشمندی بوجود آورد.

ویژگی های یک مدیر موفق:

 • اصل ( سه م ) در مدیریت این است : ( محبت ) ، ( ملاحظه ) و ( متانت ) . با همه مؤدب باشید.
 • تمام فکر و ذکر یک مدیر موفق ارایه خدمات بیشتر به مشتری است .
 • مدیر موفق هرگز از واژه شکست استفاده نمی کند . شکست ها برای مدیران موفق تجربه های آموزنده اند .
 • سرعت عمل یکی از مهمترین ویژگی ها در مدیریت مؤثر است .
 • برای ایجاد بیشترین انگیزه در کارکنان ، در جمع از نقاط قوتشان بگویید و در خلوت از نقاط ضعفشان .
 • مدیر موفق کسی است که فضایی ایجاد کند که در آن همه کارکنان نسبت به خودشان احساس خیلی خوبی داشته باشند .
 • مرتباً با کارکنان تمرین اندیشه گشایی کنید . یعنی بگذارید هر کس هر ایده ای به ذهنش می رسد آزادانه بیان کند . با این کار آنها را تشویق می کنید تا مدام در مورد کارشان تفکر خلاق داشته باشند .
 • همیشه به یاد داشته باشید که در خانه، کمیت وقت و در محیط کار کیفیت وقت اهمیت دارد .
 • طرز لباس پوشیدن شما باید به کسب موفقیت تان کمک کند . ظاهر شما بسیار مهم است . مردم بر اساس ظاهرتان روی شما قضاوت می کنند .
 • احترام نشانۀ اصلی یک مدیر قابل است. میزان احترامی که کارکنان به مدیرشان می گذارند نشانۀ میزان قابلیت اوست .
 • مدیران برتر در فکر کردن و حرف زدن معیارهای بالاتری دارند . باید بهترین باشند.
 • کارکردن با کامپیوتر را یاد بگیرید . برای بالابردن مهارت هایتان از تکنولوژی استفاده کنید .
 • صداقت با ارزش ترین و محترم ترین ویژگی یک مدیر است . همیشه به حرف هایتان عمل کنید

پیشنهادات و راهبردها در زمینه مدیریت آموزشگاهها و مدارس:

 • فرهنگ سازی در ارتباط با IT وC.T، نرم افزارهای مدیریت آموزشی و گسترش این تفکر در مدارس کشور
 • طرح ضرورت انتقال از حافظه محوری به رویکرد نوین یاد دهی و یادگیری های فعال و مشارکتی
 • مدیر مدرسه ضمن توجه جدی به مدیریت روابط انسانی در اداره ی مدرسه ، سبک مدیریتی خود را برپایه ی مشارکت قرار دهد تا از این طریق در قلب و روح کارکنان ودانش آموزان نفوذ نماید
 • برای آموزش مدرسین و کارکنان مدرسه و آموزشگاه وآشنایی آنها با مدیریت کیفیت دوره های آموزشی لازم برگزار شود وبرای کسانی که در این زمینه پیشقدم هستند وتلاش می کنند جوایزی در نظر گرفته شود .
 • ایجاد ارتباط دو سویه بین مجموعه مدیریت مدرسه و برنامه های آموزشی و پرورشی کشور و ایجاد امکان نقد و بررسی و نظر سنجی مستمر در خصوص برنامه های درسی، اموزشی و پرورشی
 • آشنا ساختن مدیران مدارس با مفاهیم برنامه ریزی درسی
 • تبیین نگاه های اصلاحی در مدیریت آموزشگاهی و ضرورت آشنایی با دیدگاههای نوین مدیریت
 • مدیران باید به جای سخت کار کردن ، کاغذ بازی و بوروکراسی اداره به زیبا کردن ، وهمچنین درست ونرم وروان کارکردن بپردازند

 

 

 

 

 

 

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  95 − 88 =